Термини

Термини

хостинг
хостингът представлява пространство, което вашият сайт има нужда, за да работи. Това е сякаш да си наемеш папка на някой на компютъра и да си запишеш снимки и други файлове


Submit a name