Може ли WordPress да се ползва заедно със статичен сайт?

Сподели статията

В повечето случаи – Да. В най-често срещаната настройка на WordPress – с permalinks чрез .htaccess) ще се зареди само ако файлът или директорията не съществуват. Това означава, че статичните файлове ще си се зареждат нормално.

Има малко изключения. Повечето от файловете в WordPress имат префикса wp-, което е добре, но .htaccess и index.php бих били презаписани ако WordPress бъде инсталиран в същата директория както е статичния сайт.

Сподели статията

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *